Entrevista Eloi

En aquesta entrevista he pogut fer preguntes al meu avi sobre la seva infància, joventut i la seva edat més adulta perquè em pogués explicar totes les diferencies i canvis de la indústria i l’estil de vida.    

Ell em va explicar que va deixar l’escola als 12 anys per anar a treballar a una fabrica de cartrons. On la seva feina era plegar els cartrons per fer caixes, feina que avui en dia esta feta per maquines igual que moltes altres feines de la industria.

També parla de el servei militar que feia ell al desert del Sàhara i com va viatger amb avio per primer cop gracies això. Apart de l’avio també explica com els tres eren abans, amb vagons de fusta i que funcionaven amb carbó.

I finalment parla de com la evolució industrial a deixat a gent sense feina i com a millorat la qualitat de vida.