Resum de la revolució industrial

La revolució industrial és, així molt generalment, tota una sèrie de canvis que van transformar la societat d’una forma bastant considerable, d’aquí el nom de “revolució”.

La industrialització és el trànsit cap a societats industrialitzades, fent que tot giri al voltant de la indústria, i que per tant, l’activitat econòmica principal sigui la transformació de matèries primeres en productes elaborats.

El concepte d’industrialització neix a Gran Bretanya, a través de la cada cop més alta mecanització de les feines artesanals, permetent la producció ràpida i massiva de béns que abans es feien de manera manual.

La vida de la gent va canviar molt en aquest procés. 

Un dels principals canvis que el van patir l’agricultura i la ramaderia. La producció d’aquestes va augmentar moltíssim, fins a un 90% ja que les tècniques de cultiu van millorar molt i van passar a ser molt més eficients. Arran d’aquestes millores a la vida al camp, moltes persones van mudar-se de les ciutats als camps i així van anar sorgint nous pobles i ciutats incrementant així el comerç entre uns llocs i altres. 

Degut a això, com que hi havia més aliment per tothom, l’esperança de vida va incrementar molt i la demografia en general també va anar a l’alça.

També arran de l’augment d’aliment, el comerç va créixer i es va desenvolupar molt. La gent va deixar de conrear només per sobreviure sinó que, com que llavors podien produir molt i els sobrava menjar, van començar a vendre’l i els interessava molt més vendre per així tenir més i més. D’aquí sorgeix la idea del capitalisme. 

La caiguda de l’Antic Règim i el pensament il·lustrat també va ajudar a fomentar el capitalisme i el liberalisme ja que s’oposaven a la intromissió de l’Estat en els afers econòmics, tot defensant les llibertats individuals.

No importava que tothom tingués menjar, només interessava fer diners i l’Estat també contribuïa en les lluites que hi havia al mercat de productes per veure qui tenia més. La gent enlloc de cooperar per així entre tots sumar i tenir més, tots a la una, competien per ser els millors de manera individual i és que, al cap i a la fi, en això consisteix el capitalisme, en que destaquin els “millors” i enfonsin els comerços més petits.

Així en conclusió, la societat en general va modernitzar-se molt, amb les coses bones, com l’augment d’aliment i la longevitat de la vida de les persones, i les no tan bones, com l’aparició del capitalisme.

Per Bruna Carpena Virgós

Leave a Comment

Your email address will not be published.