Revolucions industrials

Font: Instituto del Patrimonio Cultural de España. https://picryl.com/media/la-industria-material-grafico-a4ab72

REVOLUCIÓ INDUSTRIAL I

La revolució industrial és, així molt generalment, tota una sèrie de canvis que van transformar la societat d’una forma bastant considerable, d’aquí el nom de “revolució”.

La industrialització és el trànsit cap a societats industrialitzades, fent que tot giri al voltant de la indústria, i que per tant, l’activitat econòmica principal sigui la transformació de matèries primeres en productes elaborats.

El concepte d’industrialització neix a Gran Bretanya, a través de la cada cop més alta mecanització de les feines artesanals, permetent la producció ràpida i massiva de béns que abans es feien de manera manual.

La vida de la gent va canviar molt en aquest procés. 

Un dels principals canvis que el van patir l’agricultura i la ramaderia. La producció d’aquestes va augmentar moltíssim, fins a un 90% ja que les tècniques de cultiu van millorar molt i van passar a ser molt més eficients. Arran d’aquestes millores a la vida al camp, moltes persones van mudar-se de les ciutats als camps i així van anar sorgint nous pobles i ciutats incrementant així el comerç entre uns llocs i altres. 

Degut a això, com que hi havia més aliment per tothom, l’esperança de vida va incrementar molt i la demografia en general també va anar a l’alça.

També arran de l’augment d’aliment, el comerç va créixer i es va desenvolupar molt. La gent va deixar de conrear només per sobreviure sinó que, com que llavors podien produir molt i els sobrava menjar, van començar a vendre’l i els interessava molt més vendre per així tenir més i més. D’aquí sorgeix la idea del capitalisme. 

La caiguda de l’Antic Règim i el pensament il·lustrat també va ajudar a fomentar el capitalisme i el liberalisme ja que s’oposaven a la intromissió de l’Estat en els afers econòmics, tot defensant les llibertats individuals.

No importava que tothom tingués menjar, només interessava fer diners i l’Estat també contribuïa en les lluites que hi havia al mercat de productes per veure qui tenia més. La gent enlloc de cooperar per així entre tots sumar i tenir més, tots a la una, competien per ser els millors de manera individual i és que, al cap i a la fi, en això consisteix el capitalisme, en que destaquin els “millors” i enfonsin els comerços més petits.

Així en conclusió, la societat en general va modernitzar-se molt, amb les coses bones, com l’augment d’aliment i la longevitat de la vida de les persones, i les no tan bones, com l’aparició del capitalisme.

REVOLUCIÓ INDUSTRIAL II

La segona revolució industrial va passar durant els segles 19 i 20 i van ser un gran impacte al futur i a la societat.

Els esdeveniments més destacats de la segona revolució van ser:

  • Ordinadors
  • Plàstic
  • Fabriques automatitzades

La segona revolució industrial va estar destacada a Gran Bretanya, Europa continental, Nord Americana.

REVOLUCIÓ INDUSTRIAL III

La tercera revolució industrial va començar el 1940 i va acabar cap al 1970-80.

És una Revolució que representa més la part informàtica de la industrialització com internet,  les impressores 3D i l’electricitat ecològica estan marcant el començament d’una era de capitalisme distribuït.

Un dels esdeveniments més importants d’aquesta tercera parts són:

El canvi a les energies renovables.

La conversió d’edificis en plantés d’energia.

L’hidrogen, les bateries recarregables i altres tecnologies d’emmagatzematge d’energia. Tecnologia Smart grid o de Xarxa de distribució d’energia elèctrica «intel·ligent».

Aquest 3r part de la revolució els països protagonistes van ser Estats Units, Japó i la Unió Europea.

Cap al 1960 espanya va començar a rebre turisme. El 1974 va haver-hi la crisi del petroli a Espanya que va arruïnar a moltes industries. Quan s’acaba la tercera revolució industrial el 1980 hi ha un creixement constant en l’obra pública.

Ilustración vectorial, una línea de producción con trabajadores, automatización e interfaz de usuario: usuario que se conecta con una tablet y comparte datos con un sistema ciberfísico, Smart Industry 4.0

REVOLUCIÓ INDUSTRIAL IV

La quarta revolució industrial va començar el 1995, a Alemanya, i perdura fins avui en dia. L’element clau de la Quarta Revolució Industrial són les fàbriques intel·ligents, la principal característica de les quals és una major adaptabilitat a les necessitats de la producció i una millora en l’eficiència dels recursos.

La revolució digital es considera que comença aquí perquè és quan es fa internet popular: la gent té radiadors a casa amb internet. No necessites saber programar, és tot més senzill i només s’ha de clicar tecles (Windows). Es passa de la màquina d’escriure a les impressores. També apareixen els mòbils de butxaca i el núvol, que guarda automàticament les teves dades.

Els nuclis de la IV revolució industrial són USA, Xina i el Japó

És quan comencen a barrejar-se la tecnologia amb la biologia. Aquí també va començar tota la contaminació i a esgotar-se tots els materials naturals.

En aquest moment, Espanya i Catalunya seguim avançant igual que arreu del món.