Resum de la revolució industrial

La revolució industrial és, així molt generalment, tota una sèrie de canvis que van transformar la societat d’una forma bastant considerable, d’aquí el nom de “revolució”. La industrialització és el trànsit cap a societats industrialitzades, fent que tot giri al voltant de la indústria, i que per tant, l’activitat econòmica principal sigui la transformació de …

Revolucions industrials

REVOLUCIÓ INDUSTRIAL I La revolució industrial és, així molt generalment, tota una sèrie de canvis que van transformar la societat d’una forma bastant considerable, d’aquí el nom de “revolució”. La industrialització és el trànsit cap a societats industrialitzades, fent que tot giri al voltant de la indústria, i que per tant, l’activitat econòmica principal sigui …